MVO Verklaring

Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en willen hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doen wij door duurzaamheid verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Om dit te realiseren maken wij bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continu op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven wij uitvoering aan e volgende maatregelen:

Opgesteld te Den Haag op 16 oktober 2020.

Terug naar de website